Czym jest cesja i jak przenieść kredyt hipoteczny na inną osobę?

Cesja to umowa, która umożliwia przeniesienie zobowiązania wynikającego z kredytu hipotecznego na inną osobę. W praktyce oznacza to, że nowy kredytobiorca przejmuje na siebie wszystkie obowiązki związane ze spłatą rat kredytowych, a poprzedni kredytobiorca zrywa umowę z bankiem. Cesja kredytu hipotecznego ma charakter dobrowolny i wymaga zgody zarówno banku, jak i obecnych i przyszłych kredytobiorców.

Słowo „cesja” pochodzi z łaciny i oznacza „ustąpienie”. W przypadku kredytu hipotecznego cesja polega na tym, że jeden kredytobiorca odstępuje od umowy, a drugi wstępuje w jego prawa i obowiązki. Proces ten wymaga podpisania umowy cywilnoprawnej pomiędzy bankiem, obecnym kredytobiorcą a osobą, która przejmie zobowiązania wynikające z kredytu.

Cesja kredytu hipotecznego jest popularnym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy osoba, która zaciągnęła kredyt, chce przenieść nieruchomość na inną osobę. Może to wynikać z różnych przyczyn, takich jak przeprowadzka, rozwód czy po prostu chęć zmiany właściciela nieruchomości. Dzięki cesji kredytobiorca może pozbyć się zobowiązania, a nowy nabywca nieruchomości nie musi zaciągać nowego kredytu.

Przy przenoszeniu kredytu hipotecznego na inną osobę, należy spełnić pewne warunki. Przede wszystkim bank musi wyrazić zgodę na cesję. Bank ocenia wiarygodność nowego kredytobiorcy, sprawdzając jego zdolność kredytową oraz historię spłacania zobowiązań. Dodatkowo, bank może żądać dokonania ponownego oszacowania wartości nieruchomości oraz ponownego przeprowadzenia procedury kredytowej.

Aby dokonać cesji kredytu hipotecznego, należy złożyć odpowiedni wniosek do banku, w którym został zaciągnięty kredyt. Wraz z wnioskiem należy przesłać operat szacunkowy nieruchomości oraz dokumenty potwierdzające zdolność kredytową nowego kredytobiorcy. Po zaakceptowaniu wniosku przez bank, obecny kredytobiorca podpisuje umowę cesji z nowym kredytobiorcą. Bank przekazuje nowemu kredytobiorcy dokumenty dotyczące kredytu oraz informacje na temat wysokości spłacanych rat i warunków umowy kredytowej.

Cesja kredytu hipotecznego to umowa cywilnoprawna pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, której celem jest przeniesienie zobowiązania wynikającego z kredytu hipotecznego na inną osobę. Proces ten wymaga wyraźnej zgody zarówno kredytobiorcy, jak i banku. Zazwyczaj cesja kredytu hipotecznego dotyczy sytuacji, w której obecny kredytobiorca nie jest już w stanie spłacać kredytu lub chce go przenieść na inną osobę.

Cesja kredytu hipotecznego ma charakter dobrowolny, a jej dokonanie jest możliwe tylko wtedy, gdy jest to dopuszczalne na mocy umowy kredytowej. Zazwyczaj bank musi wyrazić zgodę na cesję kredytu hipotecznego i dokładnie sprawdzić wiarygodność nowego kredytobiorcy. W tym celu bank może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających zdolność kredytową nowego kredytobiorcy, takich jak zaświadczenie o zatrudnieniu czy informacje o dochodach.

Cesja kredytu hipotecznego może być przeprowadzona na dowolnym etapie spłaty kredytu, od momentu podpisania umowy aż do spłaty ostatniej raty. Proces ten wymaga podpisania umowy cesji między obecnym kredytobiorcą a nowym kredytobiorcą, a także uzyskania zgody banku. Po dokonaniu cesji, nowy kredytobiorca staje się właścicielem kredytu i odpowiada za spłatę rat.

Aby dokonać cesji kredytu hipotecznego, należy złożyć wniosek do banku, w którym zaciągnięty został kredyt hipoteczny. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć operat szacunkowy nieruchomości oraz dokumenty potwierdzające zdolność kredytową nowego kredytobiorcy. Po zaakceptowaniu wniosku przez bank, obecny kredytobiorca podpisuje umowę cesji z nowym kredytobiorcą. Bank przekazuje nowemu kredytobiorcy dokumenty dotyczące kredytu oraz informacje na temat wysokości spłacanych rat i warunków umowy kredytowej.

Warto zauważyć, że cesja kredytu hipotecznego może wiązać się z pewnymi kosztami. Mogą to być np. opłaty manipulacyjne, które pobiera bank za przeprowadzenie cesji, lub koszty notarialne związane z podpisaniem umowy cesji.

Podsumowując, cesja kredytu hipotecznego to umowa cywilnoprawna, która umożliwia przeniesienie praw i obowiązków związanych z kredytem hipotecznym na inną osobę. Zgodnie z polskim prawem, cesja jest dobrowolna i wymaga zgodnego wyrażenia przez obecny i nowy kredytobiorcę oraz zaakceptowania jej przez bank. Aby dokonać cesji, należy złożyć odpowiedni wniosek do banku, w którym został zaciągnięty kredyt, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości i dokumentami potwierdzającymi zdolność kredytową nowego kredytobiorcy. W przypadku zaakceptowania wniosku przez bank, obecny kredytobiorca podpisuje umowę cesji z nowym kredytobiorcą, a bank przekazuje mu dokumenty dotyczące kredytu i informacje na temat wysokości rat. Cesja kredytu hipotecznego może być korzystnym rozwiązaniem w przypadku sytuacji, gdy obecny kredytobiorca nie jest w stanie dalej spłacać kredytu lub gdy kredytobiorcy chcą dokonać zmiany własności nieruchomości. Jednak przed podjęciem decyzji o cesji, warto dokładnie przeanalizować koszty i warunki tej operacji, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i ryzyk z nią związanych.

Banki.co.pl to internetowa porównywarka usług bankowych dla klientów indywidualnych i firm z Trójmiasta, zawierająca oficjalne prezentacje instytucji finansowych działających w województwie pomorskim. Dzięki częstym aktualizacjom oraz dostępowi do najnowszych ofert banków komercyjnych i banków internetowych, możemy przedstawić w formie zestawień najlepsze i najtańsze kredyty hipoteczne (zakup mieszkania, na zakup domu, na zakup ziemi, refinansowe, kredyt konsolidacyjne), kredyty gotówkowe (bez poręczycieli, na oświadczenie, bez zaświadczeń o dochodach, na dowolny cel), kredyty samochodowe (na nowe i używane samochody, na pojazdy krajowe i sprowadzone z UE), pożyczki hipoteczne (pod zastaw mieszkania lub domu), pożyczki gotówkowe (bez BIK, BIG, US, ZUS, chwilówki przez telefon, internet lub u klienta w domu), konta osobiste (konta rozliczeniowe, wspólne, oszczędnościowe), lokaty bankowe (krótkoterminowe, wieloletnie, z gwarancją BFG), firmy leasingowe (leasing pojazdów, maszyn, urządzeń, sprzętu medycznego i informatycznego). Nasze usługi są bezpłatne, nie przetwarzamy danych osobowych – obowiązuje polityka prywatności zgodnie z formularzami kontaktowymi wybranych instytucji finansowych (szczegóły w formularzach kontaktowych i wnioskach). Obszar działania to Trójmiasto: Gdańsk, Gdynia, Sopot – Zapraszamy!